ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
  1. ป้อนข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ป้อนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร (โดยให้ป้อนเฉพาะตัวเลข)
  3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"