กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 14 - 18 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร
14 - 18 ตุลาคม 2564 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th เมนู "ประกาศผลการคัดเลือก"
4 ยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก 21 - 25 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th
5 ประกาศการยื่นเอกสารรายงานตัว ภาคปกติ   |