ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 
 
ค้นหารหัสนักศึกษา ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน :

วิธีการค้นหา

1. ป้อนข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในช่องรับข้อมูล
2. กดปุ่ม  ค้นหา
3. หากใส่ข้อมูลผิดพลาด กดปุ่ม ยกเลิก และกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่