ค้นหา

เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 

ประกาศปิดสาขาวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษ

วิธีการค้นหา

1. ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงในช่อง เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. กดปุ่ม ค้นหา
3. หากกรอกข้อมูลผิดพลาด ให้กดปุ่ม ยกเลิก และกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่