จำนวนผู้เข้าชม :

© 2017 Office of the Registrar Chiang mai Rajabhat University. All Rights Reserved. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 0-5388-5979 โทรสาร: 0-5388-5970