ข้อมูลผู้สมัคร
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล 1. ป้อนข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. ป้อนข้อมูลวันเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ป้อน 01/01/2563
3. กดปุ่มต่อไป