นักเรียนเข้าสู่ระบบ
 
   
เลขบัตรประชาชน : 
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
 
   
 
 
คำอธิบายเข้าระบบ
1. ให้ผู้สมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่อง "เลขบัตรประชาชน"
2. กรอก วันเดือนปีเกิด ในรูปแบบดังนี้ 21 มีนาคม 2544 ให้กรอกเป็น 21/03/2544
3. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
4. ผู้ที่สมัครผ่านโครงการ HU.SOC. OPEN HOUSE 2020 ให้กรอก
   วันเดือนปีเกิด
เป็น 01/11/2563 จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและ
   ยืนยันข้อมูลการสมัคร