ข่าวประชาสัมพันธ์
 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และ  ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน
 โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ กลุ่มสนใจฯ สังกัด บช.ภ.5