ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
  1. ป้อนข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ป้อนข้อมูลวันเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2549 ให้ป้อน 01/01/2549
  3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"