ค้นหาตามเลขบัตรประชาชน

หมายเลขบัตรประชาชน : 

 

** ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 3 Admission และหลักสูตรเทียบโอนฯ**


วิธีการค้นหา

1. ให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครลงในช่อง เลขบัตรประชาชน กดปุ่ม ค้นหา
2. หากกรอกข้อมูลผิดพลาด ให้กด ยกเลิก และใส่ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่