ค้นหาตามชื่อ หรือนามสกุล
ชื่อ :
สกุล :

ค้นหาตามเลขบัตรประชาชน
เลขบัตร ปชช.:

ค้นหาตามสถานศึกษา

ค้นหาตามสาขาวิชา   

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการครู (รักษ์) ถิ่น

วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
2. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น  สม จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่าสม ออกมาทั้งหมด
3. ค้นหาตามรหัสประชาชน
4. ค้นหาตามจังหวัด / โรงเรียนให้เลือกจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่ต้องการค้นหา เช่น เชียงใหม่
5. ค้นหาตามสาขาวิชา ให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการค้นหา เช่น การบัญชี


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่