#

ประกาศผลการคัดเลือกและรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่