ส่งคลิปวิดีโอ
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
  1. ป้อนข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ป้อนโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - ”
  2. ป้อนข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด
  3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
ป้อนโดยไม่มีเครื่องหมาย “ - ”