"ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1. รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 6 ถึง 24 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร 6 ถึง 24 พฤษภาคม 2567 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ ในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ภายหลังจากชำระเงินแล้ว 1 - 2 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์
https://reg.cmru.ac.th
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2567    1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
   2) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
   3) แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร
6. ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา 28 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2567 รายละเอียดการรายงานตัว
นำส่งเอกสารและหลักฐานการรายงานตัวได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
   1) ยื่น ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2567
   2) ส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชนทั่วไป โดยจัดส่งถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567