"ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์"
ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ
คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
  1. ป้อนข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน
  2. ป้อนข้อมูลวันเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2550 ให้ป้อน 01/01/2550
  3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"