กำหนดการรับสมัคร
ที่ รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2566 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ ในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ภายหลังจากชำระเงินแล้ว 1 - 2 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 9 - 16 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
https://reg.cmru.ac.th
5 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 - 16 มิถุนายน 2566    1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
   2) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
   3) แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร