ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 
   
เลขบัตรประชาชน : 
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
 
   
 
 
คำอธิบายเข้าระบบ
1. ผู้สมัครกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่อง "เลขบัตรประชาชน"
2. กรอก วันเดือนปีเกิด ในรูปแบบดังนี้ 21 มีนาคม 2544 ให้กรอกเป็น 21/03/2544
3. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"